Konkursförvaltare Stockholm

Konkursförvaltning och affärsjuridik •

Konkursförvaltare Stockholm

När ett företags verksamhet inte löper som den borde kan bolaget i värsta fall behöva få hjälp med konkursförvaltning. I Sverige är det tingsrätten som avgör när ett företag skall försättas i konkurs, och det är även den som utser vem som skall fungera som konkursförvaltare i Stockholm. Det är många saker som behöver gås igenom kring företagets tillgångar och därför behöver man en duktig advokat vid konkurs som kan se till att allting sker korrekt och att processen löper smärtfritt för alla inblandade. Vi som arbetar på Konkursförvaltare Stockholm är erfarna advokater som alla har både den juridiska kunskap som behövs och en gedigen erfarenhet av att ta hand om konkursbon. Vi gör alltid vårt yttersta för att både borgenären och gäldenären skall uppleva arbetet som smidigt.

Effektiva konkursförvaltare i Stockholm

Både den eller de som driver ett företag, även kallad för gäldenären, och den som företaget har obetalda skulder till, borgenären, kan ansöka om en konkurs. Om tingsrätten beslutar att en sådan är aktuell påbörjas arbetet med konkursförvaltning så snabbt som möjligt. När vi får ett nytt uppdrag börjar vi med att gå igenom alla ekonomiska faktorer för att få en tydlig överblick över hur antalet skulder ser ut i förhållande till storleken på konkursboet. Därefter påbörjar vi arbetet med att fördela pengarna som finns och betalar tillbaka skulderna till borgenärerna i en given ordning. För att klara av det här arbetet krävs det kunskaper inom både ekonomi och juridik, något som vi besitter. Vi kan också hjälpa till med en företagsrekonstruktion om den kan få verksamheten på fötter igen.

Konkursförvaltare Stockholm arbetar lösningsorienterat

För oss på Konkursförvaltare Stockholm är det viktigt att upprätta en konkursbouppteckning som ger såväl borgenärer som gäldenären en insikt i situationen. Vi strävar efter att i den mån det är möjligt se till att alla skulder blir återbetalda till borgenärerna. Om tillgångarna som finns kvar i verksamheten är mindre än de sammanlagda fordringarna betalas alla borgenärer i relation till skulden. En konkurs i Stockholm avslutas efter att ett förslag på hur tillgångarna skall fördelas är framställt och godkänt av en domstol. Därefter upplöses företaget genom en så kallad likvidation. Att få vår hjälp som advokat vid konkurs innebär att vi tar hand om alla de här delarna för att en annars jobbig situation skall kännas enklare att genomgå för alla.

I vissa fall är en konkurs inte nödvändig och när en företagsrekonstruktion är på sin plats kan vi bistå med vår expertis för att hitta de nödvändiga åtgärderna som gör det möjligt att fortsätta med verksamheten. Ni är alltid välkomna att ta kontakt med oss för en konsultation och för att få råd.

Vi ger effektiv konsultation vid en konkurs

Kostnaden man betalar för att få hjälp av en advokat belastas konkursboet. Vi strävar efter att vara transparenta i vår konsultation och kan gärna bistå med underlag där värdet för konkursförvaltare framgår. Hur hög kostnaden blir beror på flertalet olika faktorer, bland annat på den beräknade arbetsmängden. Ju större ett företag är och ju fler borgenärer som är inblandade desto mer tid kan det krävas. Efter många år i branschen är vi duktiga på att uppskatta hur omfattande en viss förvaltning kan bli.

 • VÄLKOMMEN TILL OSS

  Vi bistår dig när du är i behov av en konkursförvaltare och behöver rättslig vägledning inom obeståndsrätt eller affärsjuridiska frågor.

  Adress:
  Kungsgatan 56
  111 22 Stockholm

  Telefon:
  010-410 07 19

  E-post:
  [email protected]

  Orgnr:
  556826-6596

OM OSS

Vi bistår dig när du är i behov av en konkursförvaltare och behöver rättslig vägledning inom obeståndsrätt eller affärsjuridiska frågor.

Konkursförvaltarestockholm.se kommer hantera din förfrågan för statistikändamål. 7Wise kommer hantera dina kontaktuppgifter för att besvara din förfrågan.

KONTAKT

Kungsgatan 56
111 22 Stockholm

010-410 07 19

[email protected]

Orgnr:
556826-6596