Konkursförvaltare Stockholm

Konkursförvaltning och affärsjuridik •

Konkursförvaltare Stockholm

När ett företag befinner sig i en utdragen ekonomisk kris kan bolaget behöva försättas i konkurs. I Sverige är det tingsrätten som beslutar att ett företag ska försättas i konkurs. Det är även tingsrätten som beslutar vem som ska utses til konkursförvaltare. Det är många olika frågor och åtgärder som behöver hanteras av konkursförvaltaren vid en konkurs,inte minst rörande företagets tillgångar. Det är därför viktigt att en skicklig advokat utses till konkursförvaltare för att säkerställa att allting sker korrekt och skyndsamt, till nytta för samtliga inblandade parter. Vi som arbetar som konkursförvaltare på Konkursförvaltare Stockholm är alla advokater och besitter den juridiska kunskapen som behövs och erfarenheten för att på ett snabbt och förmånligt sätt ta hand om konkursen. Vi gör alltid vårt yttersta för att tillse att borgenärerna får betalt så mycket som möjligt samt tillser att gäldenären vet vad som händer under konkursprocessen.

Effektiva konkursförvaltare i Stockholm

Både den eller de som driver ett företag, även kallad för gäldenären, och den som företaget har obetalda skulder till, borgenären, kan ansöka om konkurs. Om tingsrätten beslutar om konkurs påbörjas konkursförvaltningen omgående av oss. När vi får ett nytt uppdrag som konkursförvaltare börjar vi med att analysera de ekonomiska förutsättningarna för att genomföra en effektiv och förmånlig avveckling av företaget. I denna analys ingår att få en överblick över företagets tillgångar för att kunna sälja dessa så snart som möjligt. Vi inleder även genast en utredning om de anställdas rätt till ersättning enligt lönegarantilagen. Efter att arbetet med att samtliga åtgärder I konkursen är hanterade fördelar vi, i de fall det finns tillräckligt med tillgångar, pengarna till företagets borgenärer enligt en lagstadgad ordning. Arbetet med en effektiv konkursförvaltning kräver kunskaper inom både ekonomi och affärsjuridik samt en väl fungerande kontorsorganisation. Detta är något som samtliga konkursförvaltare besitter. Vi kan också hjälpa till med att genomföra en företagsrekonstruktion om det bedöms finnas förutsättningar för det.

Konkursförvaltare stockholm

Konkursförvaltare Stockholm arbetar lösningsorienterat

För oss på Konkursförvaltare Stockholm är det viktigt att både företaget och dess borgenärer blir nöjda. Vi strävar därför att borgenärerna ska få så stor utdelning som möjligt vid en konkurs. Om värdet på tillgångarna som finns I konkursen är lägre än de sammanlagda skulderna som företaget har betalas pengar ut till borgenärerna i proportion till borgenärernas krav mot företaget. En konkurs avslutas efter att ett förslag på hur tillgångarna skall delas ut är ingivet och fastställt av en domstol. Därefter upplöses företaget. Vår hjälp som vi kan bistå med som konkursförvaltare innebär att vi tar hand om alla ovan nämnda delarna. På så sätt underlättas en annars jobbig situation för samtliga berörda aktörer.

I vissa fall är en konkurs inte nödvändig och när en företagsrekonstruktion är lämpligare kan vi bistå med vår expertis för att hitta de nödvändiga åtgärderna som gör det möjligt att fortsätta bedrivandet av verksamheten. Ni är alltid välkomna att ta kontakt med oss för en konsultation och för att få råd vilka alternativ som finns.

Vi ger konsultation vid en konkurs

Kostnaden för hantering av konkursen betalas ur konkursboets tillgångar, i den mån det finns tillgångar att realisera (t.ex genom försäljning av inventarier eller indrivning av fordringrar). Hur hög kostnaden blir beror på flertalet olika faktorer, bland annat på antalet åtgärder som behöver vidtas I konkursen.

 • VÄLKOMMEN TILL OSS

  Vi bistår dig när du är i behov av en konkursförvaltare och behöver rättslig vägledning inom obeståndsrätt eller affärsjuridiska frågor.

  Adress:
  Kungsgatan 56
  111 22 Stockholm

  Telefon:
  08-796 77 00

  E-post:
  offert@konkursforvaltarestockholm.se

  Orgnr:
  556826-6596

OM OSS

Vi bistår dig när du är i behov av en konkursförvaltare och behöver rättslig vägledning inom obeståndsrätt eller affärsjuridiska frågor.

Konkursförvaltarestockholm.se kommer hantera din förfrågan för statistikändamål. 7Wise kommer hantera dina kontaktuppgifter för att besvara din förfrågan.

KONTAKT

Kungsgatan 56
111 22 Stockholm

08-796 77 00

offert@konkursforvaltarestockholm.se

Orgnr:
556826-6596