Konkursförvaltare Stockholm

Konkursförvaltning och affärsjuridik •

Konkursförvaltning

Både privatpersoner och juridiska personer (som bolag, föreningar) kan försättas i konkurs. Ett konkursförfarande startar alltid med att en gäldenär (den som har en skuld) begärs i konkurs. En konkursansökan kan komma från gäldenären eller från en borgenär (den som har krav på betalning från gäldenären). Ansökan ska göras hos tingsrätten i den kommunen som gäldenären är bokförd i, som sedan  beslutar om konkurs.

Ansöka om konkurs – Hur går det till?

När en domstolen beslutar om en konkurs tar konkursboet över alla gäldenärens tillgångar, gäldenären förlorar då rätten att förfoga över sina egendomar. I tidigt stadie utser rätten en konkursförvaltare, denne bestämmer och har ansvaret över vad som händer med de tillgångar som finns i konkursboet.

Syftet med en konkurs är att se till att alla borgenärer får betalt i den mån det går. Därför är det viktigt att avgöra vilka skulder gäldenären hade vid tiden för konkursbeslutet. Konkursförvaltaren ska sedan vidta de åtgärder som behövs för att avveckla och sälja de tillgångar som finns så fort dom möjligt.

Vi på 7WISE har vi flera erfarna advokater som är specialister på konkurs och andra fall som rör obestånd och hjälper till som konkursförvaltare i Stockholm.

I slutskedet på en konkurs

När alla egendomar och fordringar i konkursboet har omvandlats till pengar ska pengarna fördelas mellan borgenärerna. Borgenärena får betalt i proportion till hur stor deras skuld var i starten av konkursen. En del av pengarna går till att täcka upp de kostnader som uppstår vid en konkurs.

En konkurs kan ta från ett halvår till flera år att genomföra och beror på hur invecklad den är. När utdelningsförslaget är fastställt eller konkursen blir avskriven anses den som avslutad.

Vi på 7WISE hjälper er med konkursförvaltning med våra specialister inom konkurser!

Konkursförvaltning och företagsrekonstruktion

 • VÄLKOMMEN TILL OSS

  Vi bistår dig när du är i behov av en konkursförvaltare och behöver rättslig vägledning inom obeståndsrätt eller affärsjuridiska frågor.

  Adress:
  Kungsgatan 56
  111 22 Stockholm

  Telefon:
  08-796 77 00

  E-post:
  offert@konkursforvaltarestockholm.se

  Orgnr:
  556826-6596

OM OSS

Vi bistår dig när du är i behov av en konkursförvaltare och behöver rättslig vägledning inom obeståndsrätt eller affärsjuridiska frågor.

Konkursförvaltarestockholm.se kommer hantera din förfrågan för statistikändamål. 7Wise kommer hantera dina kontaktuppgifter för att besvara din förfrågan.

KONTAKT

Kungsgatan 56
111 22 Stockholm

08-796 77 00

offert@konkursforvaltarestockholm.se

Orgnr:
556826-6596