Konkursförvaltare Stockholm

Konkursförvaltning och affärsjuridik •

Tvistelösning

Även om ni har tänkt igenom en affär ordentligt, kartlagt och gjort en riskanalys över framtida komplikationer samt upprättat ett avtal som reglerar alla väsentliga delar i affären, kan det ändå leda till att ni hamnar i en tvist med er motpart. På Konkursförvaltare Stockholm arbetar vi dagligen med tvistelösning där vi bistår både mindre och större företag med att med hjälp av juridiken komma fram till en lösning på den uppkomna konflikten och tvisten.

Affärsjuridik är ett av våra specialområden

En rättslig process kan ofta bli kostsam och utdragen varför det är viktigt att noggrant analysera alla möjligheter och risker innan ni inleder en process med skiljeförfarande. När ni anlitar oss strävar den advokat som ansvarar för ärendet alltid efter att ge genomarbetade och tydliga råd gällande utsikterna i en kommande process. Vi söker efter konstruktiva möjligheter för att hitta en uppgörelse som båda parter kan acceptera och känna sig nöjda med. I de fall en tvist bedöms vara det bästa alternativet driver vi den med all vår samlade erfarenhet och kunskap.

Anlita oss för tvistelösning i Stockholm

Våra medarbetare har en gedigen bakgrund och omfattande kunskap inom skiljeförfarande och åtar oss regelbundet olika uppdrag där vi:

 • Agerar ombud vid kommersiella skiljetvister
 • Bistår med medlingshjälp i kommersiella tvister
 • Är behjälpliga med analys och rådgivning om en tvistprocess

Vi erbjuder ett fördelaktigt timpris för advokat vid tvistelösning

För att undvika att en tvistelösning i Stockholm blir en dyrare historia än vad ni har räknat med ser vi alltid till att informera om vårt timpris samt göra en ungefärlig uppskattning av hur många timmar ärendet kommer att ta i anspråk. Ni förbinder er inte till något genom att ta emot prisuppgiften eller för att få några grundläggande råd om hur vilka alternativ ni har för att gå vidare med ärendet. Vi erbjuder även hjälp med bolagfrågor och ser fram emot att få ta emot er som klienter.

 • VÄLKOMMEN TILL OSS

  Vi bistår dig när du är i behov av en konkursförvaltare och behöver rättslig vägledning inom obeståndsrätt eller affärsjuridiska frågor.

  Adress:
  Kungsgatan 56
  111 22 Stockholm

  Telefon:
  08-796 77 00

  E-post:
  offert@konkursforvaltarestockholm.se

  Orgnr:
  556826-6596

OM OSS

Vi bistår dig när du är i behov av en konkursförvaltare och behöver rättslig vägledning inom obeståndsrätt eller affärsjuridiska frågor.

Konkursförvaltarestockholm.se kommer hantera din förfrågan för statistikändamål. 7Wise kommer hantera dina kontaktuppgifter för att besvara din förfrågan.

KONTAKT

Kungsgatan 56
111 22 Stockholm

08-796 77 00

offert@konkursforvaltarestockholm.se

Orgnr:
556826-6596